Resource Metering to nowa funkcja w systemie Windows Server 2012 przeznaczona do ułatwienia śledzenia wykorzystanie zasobów maszyn wirtualnych. Możemy użyć Powershell do zbierania i raportowania historycznego wykorzystania zasobów, między innymi:

  • średniego zużyciu CPU przez VM
  • średniego zużyciu pamięci fizycznej przez VM
  • minimalnego wykorzystanie pamięci fizycznej przez VM
  • maksymalnego użycie pamięci fizycznej przez VM
  • maksymalnej ilości miejsca na dysku przeznaczona na VM
  • całkowitego przychodzącego ruchu dla wirtualnej karty sieciowej
  • całkowitego wychodzącego ruchu dla wirtualnej karty sieciowej

W celu śledzenia zasobów musimy najpierw włączyć pomiar zasobów dla maszyny wirtualnej.
Używając polecenia Enable-VMResourceMetering -VMName [nazwa wirtualnej maszyny]
możemy włączyć śledzenie na konkretnej maszynie wirtualnej, bądź poleceniem Get-VM -ComputerName [nazwa komputera] | Enable-VMResourceMetering na wszystkich maszynach na danym komputerze z Hyper-V.

Gdy śledzenie zostało już włączone możemy zacząć monitorować wykorzystanie zasobów naszych maszyn . Aby uzyskać informacje o użytkowaniu zasobów dla konkretnej maszyny wirtualnej możemy użyć cmdletMeasure-VM

Mateusz Nadobnik

Z pasją poświęcam czas na zdobywanie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej Data Platform. Zachwycony językiem skryptowym Windows PowerShell. Swoją wiedzę, doświadczenia i spostrzeżenia opisuję na blogu.

read more