W poprzednim wpisie na temat modelu szyfrowania danych, w podumowaniu napisałem, że należy używać kluczy symetrycznych. W tym wpisie chce poprzeć te słowa małym testem. Test obejmuję szyfrowanie i deszyfrowanie danych kluczami symetrycznymi jak i asymetrycznymi oraz dodatkowo certyfikatem.

Na początek przygotowanie bazy wraz z tabelami i obiektami niezbędymi do szyfrowania.

Następnie blok właściwy, szyfrujący dane i deszyfrujący wraz z pomiarem czasu w ms. Wykonałem go kilkukrotnie w celu uśrednienia wyniku.

Na końcu pozostaje nam wyświetlenie wyników.

Podsumowanie

Wnioski nasuwają się same. Dla zapewnienia wydajności zawsze używaj klucza symetrycznego.

Mateusz Nadobnik

Z pasją poświęcam czas na zdobywanie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej Data Platform. Zachwycony językiem skryptowym Windows PowerShell. Swoją wiedzę, doświadczenia i spostrzeżenia opisuję na blogu.

read more