Co tu się rozpisywać, tj. w temacie 🙂

TRIM

Dotychczas mieliśmy dostęp do funkcji usuwające  białe znaki na początku (LTRIM) oraz na końcu (RTRIM). W SQL Server 2017 dodano funkcje która robi jedno i drugi.

Doczasowy zapis.

Teraz będzie można to zapisać krócej.

Funkcją TRIM() możemy równie usuwać określone znaki tj. w przykładzie poniżej.

CONCAT_WS

Funkcja umożliwiająca łączenie z separatorem. Pierwszym argumentem funkcji jest znak, który będzie używany jako separator.  Drugim argumentem są wyrażenia będące łączone.

TRANSLATE

Zwraca ciąg znaków podany jako pierwszy argument, gdy niektóre znaki określone w drugim argumencie zostaną przetłumaczone na zestaw znaków. TRANSLATE można traktować jako rozszerzenie REPLACE. Możemy zdefiniować listę znaków, które chcemy zastąpić w łańcuchu, a następnie listę znaków do ich zastąpienia.

Zapis dotychczasowy  aby uzyskać to co wyżej.

STRING_AGG

Funkcja podobna do CONCAT_WS, ale łączy zdeklarowanym separatorem wartości z kolumny. Separator nie jest dodawany na końcu łańcucha.

Możemy również użyć funckję z klauzulą WITHIN GROUP jak poniżej.

Mateusz Nadobnik

Z pasją poświęcam czas na zdobywanie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej Data Platform. Zachwycony językiem skryptowym Windows PowerShell. Swoją wiedzę, doświadczenia i spostrzeżenia opisuję na blogu.

read more