Wywołane np. polecenie Get-Service zwracana domyślnie 3 właściwości, Status, Name, DisplayName, mimo, że posiada jeszcze 13 innych. Robi to tak chociażby po to, aby móc sensownie zaprezentować wyniki na ekran. Pisząc swoje skrypty lub funkcję zazwyczaj zwracamy wszystkie właściwości naszych obiektów, a można to zrobić równie elegancko jak robią to cmdlety wbudowane.

Domyślny zestaw właściwości

W przykładzie utworzymy nowy obiekt PSCustomObject i dodamy kilka właściwości.

Korzystając z klasy PSPropertySet możemy ograniczyć domyślną ilość właściwości definiując tylko to co istotne w zmiennej $defProperties.

Zamierzony efekt został uzyskany lecz jest to kilka skomplikowanych linii kodu. Można to zrobić znacznie prościej i szybciej.

Dzięki temu można łatwo tworzyć obiekty z dużą ilością właściwości i prezentować to, co najistotniejsze na ekranie w przejrzysty i czysty sposób, gdy wyświetlamy go na ekran.

Mateusz Nadobnik

Z pasją poświęcam czas na zdobywanie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej Data Platform. Zachwycony językiem skryptowym Windows PowerShell. Swoją wiedzę, doświadczenia i spostrzeżenia opisuję na blogu.

read more