Transparent Data Encryption (od SQL Server 2008) chroni całą bazę danych składowaną na dysku. Odszyfrowanie następuję podczas wczytania danych do pamięci i pozostają tam w takiej postaci. Szyfrowanie jest kompletnie transparentne dla aplikacji i nie wymaga implementacji żadnych zmian w kodzie. Dzięki tej funkcjonalności można szyfrować pliki bazy danych, pliki dzienników i pliki kopii zapasowych bez zmiany istniejących aplikacji. TDE używa do szyfrowanie algorytmów AES i 3DES.

Transparent Data Encryption Architecture

Certyfikat lub klucz asymetryczny

Transparent Data Encryption do szyfrowania bazy danych wymaga certyfikatu bądź klucza asymetrycznego.  Należy pamiętać, że nie jest możliwe odczytanie bazy danych na instancji, na której nie istnieje klucz lub certyfikat, którym została zaszyfrowana.

Tworzenie certyfikatu

Decydując się na certyfikat, jako element szyfrujący, w pierwszym kroku należy przygotować klucz główny w bazie master tzw. Database Master Key a następnie certyfikat. Nie zachowując odpowiedniej kolejności otrzymamy poniższy błąd.

Msg 15581, Level 16, State 1, Line 54
Please create a master key in the database or open the master key in the session before performing this operation.

Dlatego w pierwszym kroku należy stworzyć Database Master Key [DMK].

Później dopiero certyfikat, którego klucz prywatny zostanie zaszyfrowany wcześniej stworzonym kluczem DMK.

Certyfikat, który zostanie zaszyfrowany hasłem nie jest obsługiwany przez Transparent Data Encryption.

Kwestie związane z kluczem asymetrycznym

Zastosowanie klucza asymetrycznego do zaszyfrowania bazy danych za pomocą Transparent Data Encryption wymaga stosowania Extensible Key Management. Uściślając tylko klucz asymetryczny chroniony przez moduł EKM może zostać użyty do zaszyfrowania bazy danych.

Extensible Key Menagment (EKM) umożliwia zarządzanie kluczami do szyfrowania poza samym SQL Server. Tradycyjnie, wszystkie klucze dla kryptografii symetrycznych i asymetrycznych wykonywanych przez SQL Server znajdują się w samej bazy danych, jednak EKM pozwala na tworzenie kluczy, ich przechowywanie, szyfrowanie i deszyfrowanie poza samą bazą danych dzięki użyciu urządzeń typu Hardware security module HSM

SQL Server nie dostarcza dostawcy EKM. Każdy dostawca EKM może mieć różne procedury instalowania, konfigurowania i autoryzowania użytkowników.

Niezbędne uprawnienia

Niezbędne uprawnienia do wdrożenia szyfrowania bazy danych Transparent Data Encryption w przypadku zastosowanie certyfikatu:

 • uprawnienie CONTROL DATABASE do bazy master do utworzenia Database Master Key
 • uprawnienie CREATE CERTIFICATE do bazy master do utworzenia certyfikatu szyfrującego Database Encrytpion Key
 • uprawnienie CONTROL DATABASE do szyfrowanej bazy danych
 • uprawnienie VIEW DEFINITIONdo certyfikatu który jest używany do szyfrowania DEK

Niezbędne uprawnienia do wdrożenia TDE przy zastosowaniu klucza asymetrycznego przechowywanego poprzez EKM:

 • uprawnienie poziomu bazy danych ALTER SETTINGS do zmiany konfiguracji oraz do uruchomienia polecenia RECONFIGURE
 • uprawnienie ALTER ANY CREDENTIAL
 • uprawnienie ALTER ANY LOGIN
 • uprawnienie CREATE ASYMMETRIC KEY
 • uprawnienie CONTROL DATABASE do zaszyfrowania bazy danych
 • uprawnienie VIEW DEFINITIONdo klucza asymetrycznego który jest używany do szyfrowania DEK

Widoki systemowe związane z Transparent Database Encryption

sys.dm_database_encryption_keys widok z listą wszystkich zaszyfrowanych baz danych w danej instancji.

Kolumny na które warto zwrócić uwagę:

 • encryption_state = wskazuję czy baza danych jest zaszyfrowana, oczekiwaną wartością jest 3 = Encrypted
 • percent_complete = kolumna wskazuje procent zakończenia szyfrowania bazy danych, oczekiwaną wartością jest 0 które oznacza zakończone szyfrowanie

sys.symmetric_key widok zwraca liste kluczy symetrycznych. Przydatny do zweryfikowania posiadania Service Master Key oraz Database Master Key.

sys.symmetric_key - Transparent Data Encryption

sys.asymmetric_key widok zwraca listę kluczy asymetrycznych.

sys.asymmetric_key - Transparent Data Encryption

sys.certificates zwróci wszystkie dostępne certyfikaty. Kolumna pvt_key_encryption_type informuję jak został zaszyfrowany klucz prywatny.

sys.certificates - Transparent Data Encryption

Włączanie szyfrowania bazy danych

SQL Server Management Studio

Konfiguracja Transparent Database Encryption możliwe jest poprzez SSMS. Aby wykonać w  menu kontekstowym dla bazy danych (po kliknięciu prawym) wybieramy Tasks i następnie Manage Database Encryption.

SSMS - Transparent Data Encryption

Manage Database Encryption jest podzielony na dwie sekcje. Database Encryption Key, w którym definiujemy opcję dotyczące klucza szyfrującego baza danych oraz Database Encryption Options gdzie zaznaczenie opcji Set Databeses Encryption On jest równoznaczne z rozpoczęciem szyfrowania bazy danych.

T-SQL

Podobnie jak w SQL Server Management Studio w T-SQL włączanie można podzielić na dwa etapy. Pierwszym poleceniem tworzy się Database Encryption Key, którego klucz prywatny zostanie zaszyfrowany za pomocą zdefiniowanego certyfikatu lub klucza asymetrycznego.

Drugie polecenie rozpoczyna szyfrowanie bazy danych.

Kopia zapasowa certyfikatu

Po procesie szyfrowania nie jest możliwe odczytanie bazy danych na instancji, na której nie istnieje certyfikat, dlatego tak ważne jest wykonanie kopii zapasowej certyfikatu wraz z kluczem prywatnym.

Konfigurując Transparent Data Encryption zarówno poprzez SSMS jak i T-SQL, SQL Server ostrzega nas o braku wykonania kopii zapasowej certyfikatu. Przy czym stosując polecenia T-SQL ostrzeżenie  jest dłuższe i przedstawia pełniejsze zagrożenia wynikające z braku kopii zapasowej.

Backup Certificate - Transparent Data Encryption

Warning: The certificate used for encrypting the database encryption key has not been backed up. You should immediately back up the certificate and the private key associated with the certificate. If the certificate ever becomes unavailable or if you must restore or attach the database on another server, you must have backups of both the certificate and the private key or you will not be able to open the database.

Backup należy wykonać poleceniem T-SQL:

Odzyskanie bazy danych na innej instancji SQL Server

Restore zaszyfrowanej bazy danych na innej instancji SQL Server bez wcześniejszego odzyskania certyfikatu zakończy się błędem.

Msg 33111, Level 16, State 3, Line 215
Cannot find server certificate with thumbprint 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'.
Msg 3013, Level 16, State 1, Line 215
RESTORE DATABASE is terminating abnormally.

Kroki które należy wykonać w celu odzyskania bazy na innej instancji:

 • wykonanie BACKUP CERTIFICATE
 • wykonanie BACKUP DATABASE
 • utworzenie Database Master Key dla bazy master jeśli jeszcze nie istnieje
 • wykonanie CREATE CERTIFICATE
 • wykonanie RESTORE DATABASE

Skrypt należy wykonać w trybie SQLCMD mode.

Plik danych po zaszyfrowaniu (zaleta)

Z plików danych bazy, która nie jest zaszyfrowana istnieje możliwość odczytania pewnych informacji. Przykładowy plik mdf otwarty w notepad.exe, w którym widać jawny tekst.

przed Transparent Data Encryption
Ta sam plik danych, po zaszyfrowaniu przy użyciu Transparent Data Encryption, z którego nie jest możliwe odczytanie żadnych wartości zapisanych w bazie danych.

po Transparent Data Encryption

Ruch sieciowy a Transparent Data Encryption (wada)

Należy pamiętać, że mimo stosowanie Transparent Data Encryption dane transferowane są jawnym tekstem. Transparent Data Encryption zapewnia bezpieczeństwa tylko dla bazy danych w spoczynku i aby zapewnić pełną ochronę danych należałby zastosować np. Connection Encryption.

Poniżej zrzut ekranu Wireshark z przykładową odpowiedzią od SQL Server do klienta.

Transparent Data Encryption a baza tymczasowa

Zaszyfrowanie jakiejkolwiek bazy danych w ramach instancji SQL Server spowoduję również zaszyfrowanie bazy tymczasowej. Nawet jeśli zaszyfrowana baza zostanie usunięta to baza tymczasowa zostanie w takim stanie.

Mateusz Nadobnik

Z pasją poświęcam czas na zdobywanie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej Data Platform. Zachwycony językiem skryptowym Windows PowerShell. Swoją wiedzę, doświadczenia i spostrzeżenia opisuję na blogu.

read more

2 komentarze

 • Reply

  Pawel

  4 stycznia, 2019 at 2:34 pm

  Dziękuję, bardzo dobrze opisane. Przydało się !!!

  • Reply

   Mateusz Nadobnik

   4 stycznia, 2019 at 8:29 pm

   To cieszy a jeszcze bardziej, że wykorzystałeś to w praktyce. Optymalnego dnia, pozdrawiam.