#39tydzień zawładnięty konferencją Ignite 2018 z które mnie szczególnie interesowały nowości związane z Server 2019 (CTP 2.0) który notabene obchodzi swoje 25lecie.

Po liście zmian widać, że SQL Server 2019 to nie tylko rozwój „starych rozwiązań” takich jak Always Encrypted, Always On Availability Groups czy Column Store, ale zdecydowany kierunek w nowe obszary.

 • Big Data Clusters
  • Deploy a Big Data cluster with SQL and Spark Linux containers on Kubernetes
  • Access your big data from HDFS
  • Run Advanced analytics and machine learning with Spark
  • Use Spark streaming to data to SQL data pools
  • Use Azure Data Studio to run Query books that provide a notebook experience
 • Database engine
  • UTF-8 support
  • Resumable online index create allows index create to resume after interruption
  • Clustered columnstore online index build and rebuild
  • Always Encrypted with secure enclaves
  • Intelligent query processing
  • Java language programmability extension
  • SQL Graph features
  • Database scoped configuration setting for online and resumable DDL operations
  • Always On Availability Groups – secondary replica connection redirection
  • Data discovery and classification – natively built into SQL Server
  • Expanded support for persistent memory devices
  • Support for columnstore statistics in DBCC CLONEDATABASE
  • New options added to sp_estimate_data_compression_savings
  • SQL Server Machine Learning Services failover clusters
  • Lightweight query profiling infrastructure enabled by default
  • New Polybase connectors
  • New sys.dm_db_page_info system function returns page information
 • SQL Server on Linux
  • Replication support
  • Support for the Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC)
  • Always On Availability Group on Docker containers with Kubernetes
  • OpenLDAP support for third-party AD providers
  • Machine Learning on Linux
  • New container registry
  • New RHEL-based container images
  • Memory pressure notification
 • Security
  • Certificate management in SQL Server Configuration Manager

Jak widać, zmian jest sporo i szczegółów na ich temat będzie przybywać z każdym dniem. Jednak nie ma, co czekać i na przykład postawić swój SQL Server 2019 CTP w kontenerze.

Żeby nie było monotematycznie, spooora lista zmian w chmurze Azure. Tam się dopiero dzieje;)

Na koniec niezły podcast dla osób szukających pracy. O tym jak tego nie robić.

Mateusz Nadobnik

Z pasją poświęcam czas na zdobywanie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej Data Platform. Zachwycony językiem skryptowym Windows PowerShell. Swoją wiedzę, doświadczenia i spostrzeżenia opisuję na blogu.

read more