Chwilę o DHCP Server

Wpis zacznę od idealnie pasującego powiedzenia ? ?Diabeł tkwi w szczegółach?. Tym szczegółem okazała się zatrzymana usługa DHCP Server, dla sieci potrafi być dokuczliwa tym bardziej, że niedostępność jest dość mocno zauważalna dla userów. Taką sytuację przerabiałem na dniach, pierwsze, co przychodzi do głowy to rzucenie okiem na eventvwr.msc gdzie ukazują się nam błędy tego typu:

Zdarzenia 1003 jak i 1008 są komunikatami dość nieprecyzyjnymi, natomiast wpis o identyfikatorze 1061 jednoznacznie wskazuje na przyczynę problemów z podniesieniem usługi. Faktycznie określona ścieżka była w danym momencie niedostępna i jedynym rozwiązaniem było zmiana ścieżki. W takiej sytuacji musimy wspomóc się rejestrem.

Dostęp do parametru, w którym możemy zmienić ścieżkę znajduje się:

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/DHCPServer/BackupDatabasePath

Po modyfikacji na „dostępną”  ścieżkę nasza usługa powinna bezproblemowo się uruchomić i u mnie tak było. Dodam, że poprzez rejestr mamy dostęp do parametrów naszego serwera DHCP, do których przystawka nie daje nam dostępu np. zmieniając parametr IntervalBackup jesteśmy wstanie zmienić interwał wykonywania kopii bazy danych naszego serwera DHCP.

Tak nie frasobliwy incydent jest idealnym pretekstem do zapoznania się z wysoką dostępnością usługi DHCP które daje nam Windows Server 2012. Do wyboru mamy 3 możliwości:

  • podział zakresów ? jest to metoda polegająca na podziale konkretnych zakresów pomiędzy dwa serwery DHCP, gdzie serwer główny zawiera 70% wszystkich adresów, a drugi 30%. Rozwiązanie to jest proponowane dla mniejszych środowisk, ponieważ w chwili, kiedy serwer główny jest niedostępny, a kolejni klienci próbują pobrać adresację, może okazać się, że dostępna pula adresów na drugim serwerze będzie niewystarczająca. Dodatkowy problem stanowi brak ciągłości w utrzymaniu adresacji,
  • DHCP over Failover Cluster ? funkcjonalność ta została wprowadzona we wcześniejszych wersjach systemu Windows Server. Aby z niej skorzystać, musimy posiadać środowisko domenowe, dwa serwery połączone w jeden klaster oraz udostępnioną przestrzeń dyskową, na której znajduje się konfiguracja DHCP. Metoda ta działa w trybie aktywno-pasywnym, gdzie jeden serwer oczekuje na awarię drugiego. Jeśli wymagane jest, aby węzły klastra były podzielone na dwie, rozdzielone geograficznie, lokalizacje (tzw. geocluster), można czasem natrafić na problemy konfiguracyjne. W takim wypadku należy zapewnić replikację udziału dyskowego pomiędzy lokalizacjami. Zaleca się także, aby serwery należały do tej samej podsieci ? przyśpiesza to proces przełączenia usługi na drugi węzeł po awarii pierwszego,
  • DHCP Failover ? funkcjonalność ta umożliwia zaimplementowanie wysokiej dostępności usługi DHCP w łatwiejszy i bardziej efektywny sposób, w porównaniu do wyżej wymienionych metod. Dzięki niej, klienci wysyłający zapytania do serwera mogą stale otrzymywać adresację i niezbędne do pracy opcje z tych samych zakresów, a przy tym ciągłość adresacji jest utrzymana. Do implementacji wymagane są dwa serwery wraz z oprogramowaniem Windows Server 2012 w wersji standard lub datacenter. Rozwiązanie to nie wymaga użycia kosztownych systemów dyskowych, czy też dodatkowego oprogramowania. Nie są również wymagane wydzielone podsieci dla komunikacji klastrowej. Całość możemy skonfigurować w dwóch trybach: Hot Standby, gdzie jeden serwer jest aktywny i komunikuje się z klientami, a drugi jest pasywny i oczekuje na awarię pierwszego. Drugi tryb Load Sharing  pozwala na równomierne obciążenie obu serwerów zapytaniami od klientów. Rozwiązanie DHCP Failover jest szczególnie ciekawe, jeśli chcemy umieścić dwie maszyny w odrębnych lokalizacjach. Dotychczas, najlepszym rozwiązaniem dla dużej firmy było uruchomienie skomplikowanej i kosztownej konfiguracji geoklastra, obecnie, praktycznie każdy administrator jest w stanie zapewnić obsługiwanej przez siebie firmie wysoką dostępność bez dodatkowych kosztów.

Cytat pozwoliłem zaczerpnąć z TechNet autora Witold Miszkiewicz, gdzie opisane jest konfiguracja  krok po kroku – http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/jj906439.aspx

DHCP Failover jest optymalnym rozwiązaniem, tylko na tyle ile sprawdziłem jedynym mankamentem tego rozwiązania chyba, że się mylę  (w takiej sytuacji wyprowadzicie mnie z błędu) jest potrzeba ręcznego wymuszania replikacji zakresu, dzięki której replikują się rezerwacje. Rozwiązania są dwa, pamiętanie o wymuszaniu replikacji po dodaniu kolejnej rezerwacji bądź skorzystanie z polecenia PowerShell.

Inovke-DhcpServerv4FailoverReplication -Scope [nasz zakres] -Force

W połączeniu z harmonogramem rozwiązuje to problem.

Krótko o WMI Command-Line.

Windows Management Instrumentation Command-Line inaczej WMIC  zapewnia prosty konsolowy interfejs dla  Windows Management Instrumentation czyli po prostu WMI. Polecenie dostępne od Windows XP oprócz edycji Home i systemów z rodziny Windows Server 2003. Mimo małej popularności, WMIC jest narzędziem które daje nam sporo możliwości:

 • przeglądanie instancji klas WMI, używając aliasów które sprawiają obsługę WMI bardziej intuicyjną,
 • pracę z lokalnym, zdalnym lub wieloma komputerami za pomocą pojedynczej konsoli,
 • dostosowanie aliasów i formatów wejściowych w zależności do potrzeb,
 • tworzenie i wykonywanie skryptów opartych o WMIC.

Standardowo po wpisaniu /? otrzymamy treść pomocy. Warto zapoznać się z dostępnymi przełącznikami oraz aliasami. (1).

Praktycznym i przydatnym zastosowaniem polecenia może być zdalna deinstalacja oprogramowania która na przykład wcześniej nie została rozdystrybuowana poprzez polisy GPO. W tym celu możemy korzystać z przełączników /NODE oraz /USER przy połączeniu z zdalnym hostem (2),  bądź uruchomić konsole cmd z odpowiednimi poświadczeniami (3) i pomijać autoryzacje przy poleceniach.

Poleceniem >/NODE:10.100.100.220 PRODUCT GET NAME wyświetlimy zainstalowane oprogramowanie na stacji roboczej. Niestety lista ta nie będzie pełna, uwzględnia ona tylko oprogramowanie wykorzystujące narzędzie MsiExec, które zapewnia metody instalowania i modyfikowania programów oraz wykonywania operacji dotyczących Instalatora Windows z wiersza polecenia.

Używając klauzuli WHERE możemy „wybrać” aplikację, której chcemy się pozbyć, całe polecenie będzie wyglądać w ten sposób: >/NODE:10.100.100.220 PRODUCT WHERE=”7-Zip 9.20″ CALL UNINSTALL  Zostaniemy jeszcze poproszeni o potwierdzenie naszej decyzji (4).

Gdybyśmy chcieli jednocześnie zarządzać kilkoma hostami możemy zastosować polecenie >/FAILFAST:ON /NODE:10.100.100.220,10.100.100.221, 10.100.100.222 PRODUCT WHERE NAME=”7-ZIP 9.20″ CALL UNINSTALL /NOINTERACTIVE Zrzut, co prawda prezentuje zatrzymanie procesu na zdalnych hostach (5), ale zasada stosowania jest identyczna, przełącznik w poleceniu /NOINTERACTIVE zwalnia nas z obowiązku każdorazowego potwierdzania.

WMIC to na prawdę przydatne narzędzie i myślę że może niekiedy być alternatywą dla PowerShell.

Więcej informacji o WMIC:

Porównanie Windows Server 2008R2 Hyper-V z Windows Server 2012 Hyper-V

Przez przypadek natknąłem się na ciekawy dokument porównujący wymienione w tytule wersje Hyper-V pod wieloma względami, między innymi elastyczności, wysokiej dostępności, bezpieczeństwa. Pozwoliłem sobie zamieścić z tego dokumentu porównanie obsługi procesora i pamięci które wg. mnie mocno obrazuje zwiększone możliwości Hyper-V w Windows Server 2012 w dwustosunku do swojego poprzednika.

Dokument do pobrania tutaj: WS 2012 Feature Comparison_Hyper-V, myślę że warty uwagi i analizy.

Podobna tabela jak, powyżej ale z innych materiałów ciekawie pokazująca możliwości nowego produktu.

Okno kopiowania – zalety Windows 8 [cz.2]

Okno kopiowania plików w systemie Windows wyglądało od niepamiętnych czasów podobnie, czyli tak:

W nowej odsłonie systemu okno kopiowania/przenoszenia plików przeszło sporo zmian, między innymi doczekaliśmy się wreszcie możliwości wstrzymania operacji kopiowania/przenoszenia. Już nie będziemy zmuszeni anulować procesu kopiowania, aby później ponownie je inicjować. Poza tym kilka operacji kopiowania i przenoszenia plików prezentowane jest w jednym oknie, dzięki czemu wiem, co, gdzie, jak:), dotychczas każda operacja prezentowana była osobno.

Wartym uwagi jest sposób przedstawiania wykonywania operacji kopiowania i przenoszenia plików, po rozwinięciu szczegółów użytkownik może zobaczyć szacowany pozostały czas oraz wykres prezentujący w przejrzysty sposób szybkość operacji.

Na koniec można powiedzieć, że to drobnostki, ale przecież diabeł tkwi w szczegółach:)

Linux – migracja P2V

Narzędziem Disk2vhd w prosty sposób możemy nasze „fizyczne Windowsy” z migrować do środowiska wirtualnego , problem jest wtedy gdy do czynienia mamy z systemami Linuxowymi.

Przy pomocy programu dd dostępnego w systemach Linux do kopiowania i konwersji danych oraz narzędzia VHDTool możemy tego dokonać w ten sposób:

 1. Tworzymy katalog imagei podmontowujemy do niego zasób sieciowy:
 2. Następnie programem dd klonujemy nasz dysk do wcześniej podmontowanego zasobu:

  Możemy przekierować wynik do programu kompresującego dzięki czemu nie otrzymamy plik wielkości naszego dysku twardego:

  Wcześniej warto poleceniem fdisk -l możemy sprawdzić nazwę naszego dysku w systemie. W moim przypadku /dev/hda który ma 60GB pojemności.

 3. Po zakończeniu używamy VHDTool  do konwersji:

  Następnie zmieniamy rozszerzenie pliku z img na vhd.

Po tych kilku krokach możemy utworzyć nową maszynę wirtualną z istniejącym dyskiem vhd, przy takiej konwersji mogą wystąpić problemy np. z interfejsami sieciowymi ale to temat na kolejny wpis.