SQL Server Security

Szyfrowanie danych

Kontrola dostępu

  • Row-Level Security (od SQL Server 2016)
  • Dynamic Data Masking (od SQL Server 2016)
  • Uprawnienia
  • Procedury składowane oraz widoki
  • Zapytania parametryzowane
  • Przełączanie kontekstu

Monitoring

  • Audyt (od SQL Server 2008)