Zarządzanie ustawieniami energią poleceniem Powercfg.exe

Wznawianie pracy komputera z stanu uśpienia myszą bezprzewodową w moim przypadku było dość częste i irytujące. Rozwiązaniem na te swawole okazał się program Powercfg.exe dostępny poprzez wiersz poleceń, służący do zarządzania ustawieniami energii systemu. Możemy posłużyć się tym programem do konfiguracji ustawień związanych z zarządzaniem energia, których nie możemy skonfigurować za pomocą Group Policy lub okna Advanced Plan Settings.

W moim przypadku użyłem dwóch poleceń: powercfg.exe -devicequery wake_armed w celu podejrzenia wszystkich aktualnych urządzeń skonfigurowanych do wznowienia pracy komputera z każdego stanu uśpienia. Następnie poleceniem: powercfg.exe -devicedisablewake „Mysz zgodna z HID (010)” wyłączyłem mysz z wznawiania pracy z uśpienia rozwiązując wyżej opisany „problem”.

Inne bardzo przydatne polecenie to: powercfg.exe -energy ( i opcjonalnie z parametrem -output C:/energy-raport.html ,który zapisze raport w wskazanym miejscu) ,który wciągu 60 sekund przygotowuje „Raport diagnostyki wydajności zasilania” w postaci pliku html,  który będzie zawierał wyniki analizy w postaci listy błędów, ostrzeżeń i informacji przydatnych dla użytkowników urządzeń mobilnych. Poprawiając wykazane błędy, ostrzeżenia jesteśmy wstanie wydłużyć czas pracy naszego sprzętu na akumulatorze.

Lista niektórych opcji Powercfg.exe, których możemy użyć:

 • -list -podaje bieżące schematy zasilania
 • -query <schemat_GUID> -wyświetla zawartość danego schematu zasilania
 • -change  -stosowane do zamiany konkretnego ustawienia w bieżącym schemacie zasilania
 • -hibernate -umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji hibernacji
 • -devicequery <opcje>-użyte w przykładzie wyżej, podaje urządzenia, które wznawiają pracę komputera, dwie z kilku opcji:
  • wake_from_any -podaje urządzenia, które obsługują wznawianie pracy komputera z każdego stanu uśpienia
  • wake_armed -podaje wszystkie aktualne skonfigurowane urządzenia do wznawiania pracy komputera z każdego stanu uśpienia
 • -deviceenablewake <nazwa_urządzenia> -włącza urządzenia do wznawiania pracy komputera z stanu uśpienia
 • -devicedisablewake <nazwa_urządzenia> -podobnie jak wyżej z tą różnicą że wyłącza
 • -import/-export -pozwala przenosić zasady zasilania przez import i eksport planów zasilania
 • -lastwake -wyświetla informację, jakie ostatnie zdarzenie przywróciło do pracy z stanu uśpenia
 • -requests -podaje żądanie związane z zasilaniem przez aplikację i sterowniki, które mogą uniemożliwić przejście w stan uśpienia
 • -energy -sprawdza komputer pod kątem sprawności zasilania oraz problemów z czasem pracy baterii. Generuje raport w formacie html

Update: 05.01.2019
Link do pełnej listy parametrów Powercfg.exe :