5 Sposobów Na Obejście Zasady Wykonywania Skryptów w PowerShell

Zasada ograniczonego wykonywania skryptów jest jedną z częściej zmienianych ustawień. Nie ma, co się dziwić. Bardzo szybko pojedyncze polecenia pisane w konsoli zaczynamy zamykać w skrypty w celu ich wielokrotnego wykonywania. Na stacjach klienckich domyślnie jest to zabronione, nie wykonamy plików ps1 czy psm1.

Read More