Konwersja VHD do VHDX za pomocą Hyper-V Manager

 1. Z akcji w Hyper-V Manager wybieramy Edit Disk…
 2. W pierwszym oknie kreatora klikamy Next, natomiast kolejnym oknie wskazujemy lokalizacje pliku VHD
 3. W oknie Choose Action wybieramy akcję konwersji – Convert i przechodzimy dalej

  Compact – Ta opcja zmniejsza wielkość pliku wirtualnego dysku.
  Convert – Ta opcja konwertuje wirtualny dysk kopiując zawartość do nowego wirtualnego dysku. Nowy dysk może korzystać z innego typu i formatu niż oryginalny wirtualny dysk.
  Expand – Ta opcja rozszerza pojemność wirtualnego dysku twardego

 4. Następnie wybieramy format VHDX i klikamy Next
 5. W oknie Choose Disk Type wybieramy typ dysku pomiędzy Fixed size a Dynamically expanding i klikamy Next

  O Fixed size
  Stały rozmiar wirtualnego dysk twardego, którego wielkość określana jest, gdy plik jest tworzony. Nawet wtedy, gdy ilość danych przechowywanych ulegnie zmianie, zostaną dodane lub usunięte rozmiar pliku wirtualnego dysku pozostaje stała.
  O Dynamically expanding
  Dynamicznie rozszerzający się wirtualny dysk twardy, w którym rozmiar pliku rośnie zgodnie z ilością danych zapisywanych na wirtualnym dysku.

 6. Określamy lokalizacje i nazwę dla VHDX i przechodzimy dalej
 7. Po obejrzeniu Podsumowanie, klikamy Finish
 8. …i po czym rozpocznie się Edycja wirtualnego dysku po której plik VHDX będzie gotowy do użycia.

Format VHDX

VHDX jest nowym domyślnym formatem wirtualnych dysków twardych dla Hyper-V w systemie Windows Server 2012 i ma zastąpić starszy format VHD.

Istotna zmiana dla VHDX jest znacznie większą pojemność , bo aż o 32 razy w stosunku do starszego formatu VHD. Nowy format poprawia pracę wirtualnych dysków na dyskach z dużymi sektorami, zapewnia również ochronę danych w przypadku awarii zasilania i optymalizuje strukturę na dyskach dynamicznych i różnicowych, aby zapobiec degradacji wydajności, natomiast 4-KB logiczny sektor dysku wirtualnego, pozwala na zwiększenie wydajności.

Porównanie vhd z vhdx

VHD VHDX
Wielkość  dysku 2TB 64TB
Długość sektora 512b 4KB

Powershellowym poleceniem Convert-VHDmożemy przejść z formatu VHD na nowy VHDX i korzystać z wszystkich jego udogodnień.

Na końcu polecam jeszcze artykuł http://blog.kaluzny.pro/vhd-vs-vhdx/,w którym przedstawiono testy wydajności formatu VHD i VHDX.