Konwersja VHD do VHDX za pomocą Hyper-V Manager

 1. Z akcji w Hyper-V Manager wybieramy Edit Disk…
 2. W pierwszym oknie kreatora klikamy Next, natomiast kolejnym oknie wskazujemy lokalizacje pliku VHD
 3. W oknie Choose Action wybieramy akcję konwersji – Convert i przechodzimy dalej

  Compact – Ta opcja zmniejsza wielkość pliku wirtualnego dysku.
  Convert – Ta opcja konwertuje wirtualny dysk kopiując zawartość do nowego wirtualnego dysku. Nowy dysk może korzystać z innego typu i formatu niż oryginalny wirtualny dysk.
  Expand – Ta opcja rozszerza pojemność wirtualnego dysku twardego

 4. Następnie wybieramy format VHDX i klikamy Next
 5. W oknie Choose Disk Type wybieramy typ dysku pomiędzy Fixed size a Dynamically expanding i klikamy Next

  O Fixed size
  Stały rozmiar wirtualnego dysk twardego, którego wielkość określana jest, gdy plik jest tworzony. Nawet wtedy, gdy ilość danych przechowywanych ulegnie zmianie, zostaną dodane lub usunięte rozmiar pliku wirtualnego dysku pozostaje stała.
  O Dynamically expanding
  Dynamicznie rozszerzający się wirtualny dysk twardy, w którym rozmiar pliku rośnie zgodnie z ilością danych zapisywanych na wirtualnym dysku.

 6. Określamy lokalizacje i nazwę dla VHDX i przechodzimy dalej
 7. Po obejrzeniu Podsumowanie, klikamy Finish
 8. …i po czym rozpocznie się Edycja wirtualnego dysku po której plik VHDX będzie gotowy do użycia.