Szkolenia:

  • Windows PowerShell – od prostego  jednolinijkowca do swojego modułu