Czasami istnieje potrzeba zapisania czegoś do pliku tymczasowego. Zamiast tworzyć własny plik, możesz użyć funkcji .NET lub natywnego polecenia New-TemporaryFile. W ten sposób szybko utworzysz plik w lokalizacji wskazanej w zmiennej środowiskowej $env:temp.

New-TemporaryFile natywnie dostępne od PowerShell 5, co ważne również w PowerShell Core 6.

Mateusz Nadobnik

Z pasją poświęcam czas na zdobywanie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej Data Platform. Zachwycony językiem skryptowym Windows PowerShell. Swoją wiedzę, doświadczenia i spostrzeżenia opisuję na blogu.

read more