Oto lista niezwykle użytecznych i używanych przeze mnie zasób związanych z SQL Server.

Narzędzia

SQL

PowerShell

  • dbatools: moduł składający się z 300 poleceń do migracji, administracji i wdrażania  best practice dla instancji SQL Server
  • ReportingServicesTools: moduł do zarządzania SQL Server Reporting Services

Community